Het is niet alleen van belang of kinderen lezen. Het gaat er ook om wat ze lezen (althans volgens PISA)…

Het is niet alleen van belang of kinderen lezen. Het gaat er ook om wat ze lezen (althans volgens PISA)…

Het is algemeen aanvaard dat het van groot belang is dat jongeren regelmatig lezen. Heel wat onderzoeken hebben reeds aangetoond dat lezen tijdens de kinderjaren geassocieerd is met een hogere mate van taalvaardigheid en betere schoolprestaties in het algemeen.
Maar maakt het uit wat ze kiezen om te lezen? Heeft het bladeren door een tijdschrift of het dagelijks lezen van een krant dezelfde voordelen voor jongeren als het verdiept geraken in een roman? Tot op heden bestaat er weinig onderzoek naar dit onderwerp.

Moeten leerlingen in hun moedertaal worden onderwezen? Evidentie uit Catalonië

Moeten leerlingen in hun moedertaal worden onderwezen? Evidentie uit Catalonië

Het evalueren van nationale en/of regionale beleidsmaatregelen aan de hand van grootschalige internationale toetsen is een uitdagende opdracht. Dit komt omdat deze internationale toetsen hiervoor niet ontworpen zijn. Desalniettemin kan men soms uit de gegevens van de achtergrondvragenlijst van PISA belangrijke lessen trekken over de richting die het beleid moet uitgaan. Een voorbeeld uit Catalonië is het taal-immersieprogramma (TIP) dat sinds 1992 in voege is.

Van getallen naar betekenis door middel van vergelijkingen: Een inleiding

Van getallen naar betekenis door middel van vergelijkingen: Een inleiding

Rolf V. Olsen en Sigrid Blömeke Deze blog is vertaald naar het Nederlands door Emilie Franck. Grootschalige internationale toetsen (GIT) worden in veel landen beschouwd als cruciale tools om de onderwijskwaliteit te bewaken. De resultaten van deze studies worden onder andere vaak geciteerd in beleidsdocumenten en worden regelmatig gebruikt ter onderbouwing in politieke debatten. GIT’s […]

Alles werkt ergens en niets werkt overal; de context is belangrijk

Alles werkt ergens en niets werkt overal; de context is belangrijk

Andrés Sandoval-Hernández Deze blog is vertaald naar het Nederlands door Emilie Franck. Het ‘Programme for International Student Assessment’ (PISA) is een onderzoek naar de onderwijsprestaties van 15-jarige studenten, georganiseerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De resultaten van de laatste ronde van PISA worden in december 2019 gepubliceerd en we zullen er […]

Egalitaire Schoolsystemen Zorgen Voor Betere Leerlingprestaties

Egalitaire Schoolsystemen Zorgen Voor Betere Leerlingprestaties

Stel je voor dat je een beleidsmaker bent met de opdracht om het onderwijssysteem van je land radicaal te herzien. Je krijgt een enorme lijst met allerlei tegenstrijdige eisen, die allemaal met absolute zekerheid worden gesteund door de voorstanders. Moet je luisteren naar de economen die de vrije schoolkeuze willen uitbreiden? Of wat met de populaire eis dat we het ‘Finse wonder’ moeten na bootsen – moeten we echt proberen om het Finse systeem te kopiëren? Wat dacht je van een terugkeer naar het goede oude systeem van tracking zoals in Duitsland of Nederland? Empirische data bestaan, maar het grote deel van de meest kwaliteitsvolle data gaan over interventies op lokaal niveau, die niet veel zeggen over hoe een bepaald beleid het hele onderwijssysteem zal beïnvloeden.

Gelijke Kansen voor Iedereen in het Europese Onderwijs: Wat Zegt PISA?

Gelijke Kansen voor Iedereen in het Europese Onderwijs: Wat Zegt PISA?

Gelijke kansen in het onderwijs is een veelbesproken onderwerp, zowel nationaal als internationaal. Algemeen is men het erover eens dat billijkheid in het onderwijs een probleem vormt waarvoor actie moet worden ondernomen. Ons komende artikel in het Journal of Supranational Policies of Education onderzoekt of deze mening juist is. Aan de hand van gegevens uit het ‘Programme for International Student Assessment’ (PISA) van de OESO onderzoeken we hoe “billijk” onderwijs in de Europese Unie is. We meten de “billijkheid” in deze context door na te gaan hoe goed landen presteren in PISA, onafhankelijk van de achtergrondkenmerken van studenten.

Meten Telt: Internationale Leerlingentesten en Economische Groei

Meten Telt: Internationale Leerlingentesten en Economische Groei

Eric A. Hanushek and Ludger Woessmann Deze blog is vertaald naar het Nederlands door Emilie Franck. Terwijl sommige landen, zoals Duitsland, veel gebruik maken van PISA-gegevens, zijn andere landen, zoals de VS, veel minder bezorgd over de PISA-scores. In de meeste gevallen hebben de reacties op de PISA-scores grotendeels te maken met de nationale trots […]